top of page
Commands and Training
(Unknown author)

 

COMMANDS FOR YOUR DOGS

Confusing commands are given to dogs. Some commands are the same and others have sounds that are too close to each other.

The dog hears it differently as to what the owners thinks he is commanding. The dog carries out a command incorrectly and you get tense and sharply correct the dog. It starts to appear to you that the dog is stupid. Training is a battle with little or no progress being made. Some dogs are forgiving of these faults but others are very sharp on the small nuances in the way you pronounce words and from there problems develop.

The Traditional commands are:

Come-Bye (Clockwise) and Away-to-me (Anti-clockwise). Easy to remember. The C in Come goes with Clockwise and A in Anti with Anti-clockwise.

It does not matter where your dog is in relation to you and the sheep, Clockwise remains the same and so also Anti-clockwise.

Keep the Commands short and simplistic.

We will work through the different flanking commands with an explanation as to what can be confusing to the dog.

For the left Flank (Clockwise). The Right Flank (Anti-clockwise)

1a) Come-bye (see 1 below for explanation) 1b) Away-to-me

2a) Left 2b) Right

3) Hot om 3) Haar om

4) Kom Regs 4) Kom Links

1a) Don't use the command, "Come here" only here, here. The dog reacts on the first part of the command (and starts coming towards you) and then when he hears the second part of the command then only carriers out the flank. You could be shedding sheep and don't want the dog coming in, only flanking but the first part of the command has the dog taking a few steps towards you upsetting the sheep.

1b) 'Stay' and 'Away' can sound very much alike.

2a) Be careful here when you use the Look Back command. The 'L' can give problems. The dogs want to flank then hears 'Back' turns his head but is uncertain, part of the command sounded to him like a flank.

2b) The same with the 'R' as 'DRive on' is used the 'R' is a problem. The dog hears the 'R' and starts to go right and then hears 'on' and then if you are lucky starts to 'drive' if he hasn't already flanked around. So often people battle to get their dog to understand the drive and the fault lies in their commands. With sharp corrections for the dog not carrying out the correct command, the dog is tense and little or no progress is made.

3) Unnecessary double use of the word "om" on both flanks.

The word "kom" is often used for both sides. Which is unnecessary and then the dog is still called with the command "Kom Hier".

Think about how you are using your commands.

Happy training.

 

 

BEVELE VIR JOU HOND

 

 

Verwarrende bevele word vir honde gegee en die eienaar dink die hond is verkeerd, maar besef nie dat sy bevele se klankgrepe te na aanmekaar is nie. Die hond hoor dit anders as wat die persoon bedoel. Die gespanne hond voer 'n bevel anders uit as wat jy wil hê en dan begin jy harder praat en op die ou end lyk dit of die hond dom is. Mense se manier van praat kan ook klanke baie na aanmekaar laat klink. Hopelik sal die volgende voorbeelde jou meer bedag maak op foute in jou bevele. Baie honde is vergewend vir foute maar ander is fyn ingestel op hul bevele en vandaar baie probleme.

 

 

Die Tradisionele bevele is:

 

 

Come-bye (kloksgewys) en Away-to-me (Anti-kloksgewys). Maklik om te onthou die 'Come' gaan saam met 'C'lockwise en Away saam met 'A'nti -clockwise.

 

Dit maak nie saak waar jou hond is teenoor jou en die skaap nie, kloksgewys bly dieselfde en so ook anti-kloksgewys.

 

 

Hou bevele kort en eenvoudig.

 

 

Kom ons werk deur die volgende flank bevele met 'n verduideliking van watter van die bevele met ander bevele verwarring kan veroorsaak.

 

 

Vir Linker kant (Kloksgewys) is daar: Vir die Regter Kant (Anti-kolksgewys)

 

 

1a) Come-bye (sien 1 onder vir verduidelikking) 1b) Away-to-me

 

 

2a) Left 2b) Right

 

 

3) Hot om 3) Haar om

 

 

4) Kom Regs 4) Kom Links

 

 

1a) Moet nie die hond roep 'Come Her' nie. Eerder net here, here. (Verwarring met 'Come', hond reageer voordat 2de deel van bevel gehoor word)

 

1b) 'Stay' en 'Away' kan na mekaar klink.

 

 

2a) Wees versigting met 'Left' en 'Look Back'; die 'L' in altwee kan probleme gee. Die hond wil aanmekaar flank en nie terug kyk nie.

 

2b) Dieselfde met 'Right'; as 'DRive on' gebruik word is die 'R' 'n problem. Die hond hoor die 'R', begin regs gaan en hoor dan 'on' en begin dan, miskien, eers 'drive'. Dit, as jy gelukkig is. Anders het hy al regs omgegaan en jy kan nie verstaan hoekom jy so sukkel om die hond te kry om te dryf nie. Teen die tyd het jy al 'n harde korreksie gegee. Jy en Hond raak al meer gespanne en alle moontlikheid van leer gaan uit sy kop. Nou is die baklei goed aan die gang en als eindig in 'n ramp. Dit word vir die hond 'n "issue" met min tot geen vordering word gemaak met die afrigting.

 

 

3) Die 'om' aan die einde van die bevele is dieselfde en onnodig.

 

 

4) Hier gebruik mense die kom op altwee kante en wil dan nog die hond roep 'Kom Hier'.

 

 

Gaan maak seker van jou bevele.

 

 

Lekker werk.

 

Dogs Owners get more exercise when they walk their dogs than people visiting the gym. This is according to new research conducted in Britain. They walk their dogs an average of 24 minutes twice a day, giving about 5 hours 38 minutes of exercise a week! People with no dogs who visit a gym sweat it out an average of an hour and 20 minutes per week, and half the people with no dogs admit to not exercising at all!

THINK OF ALL THE EXERCISE YOU CAN GET WITH SHEEPDOG TRAINING!!

bottom of page